Sửa chữa, cải tạo nhà xưởng ở Biên Hòa, Đồng Nai

Sửa chữa, cải tạo nhà xưởng ở Biên Hòa, Đồng Nai

Công trình sửa chửa cải tạo nhà xưởng nhà xưởng cho công ty chế biến thực phẩm ở Biên Hòa, Đồng Nai