Thiết kế nhà xưởng công ty may tại Bình Dương

Thiết kế nhà xưởng công ty may tại Bình Dương

Công trình thiết kế thi công nhà xưởng cho công ty may tại Bình Dương, một trong những dự án thiết kế nhà xưởng tiểu biểu của công ty thiết kế xây dựng Phố Việt.